Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Bezpłatna Wizja lokalna

Informacje zebrane podczas wizji lokalnej na działce klienta są niezbędne do odpowiedniego doboru modelu oczyszczalni oraz określenia optymalnego rozwiązania dla pozbycia się oczyszczonej wody pościekowej. Na spotkaniu omówimy wymagane dokumenty oraz zgłoszenia.

Podczas wizyty na działce określamy:

  • Czy teren jest płaski, czy występuje różnica poziomów
  • Czy ukształtowanie działki, odległości od studni, budynków, ogrodzenia umożliwiają montaż wg. przepisów
  • Czy rodzaj gruntu jest odpowiedni -wykonujemy odwiert geotechniczny
  • Czy występują wody gruntowe oraz określamy ich głębokość
  • Głębokość oraz liczbę wyjść kanalizacyjnych z budynku
  • Miejsce osadzenia oczyszczalni (teren zielony, ciąg komunikacyjny pieszy lub samochodowy)
  • Miejsce oraz rodzaj pozbycia się oczyszczonej wody pościekowej
  • Media biegnące w gruncie (woda, prąd, gaz, dreny, rynny itp)
  • Wielkość i rodzaj koparki mogącej wjechać na działkę

Podczas wizyty na działce wyceniamy również całkowity koszt montażu

Wizja lokalna obraz