Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Zastosowanie oczyszczalni

 • Budynków mieszalnych
 • Hoteli
 • Pensjonatów
 • Restauracji
 • Ośrodki wczasowe
 • Małe przedsiębiorstwa

Oczyszczalnia biologiczna SBR (Sequencing Batch Reactor) przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i komunalnych przy zmiennym obciążeniu. Jak sama nazwa wskazuje w urządzeniu SBR ścieki są oczyszczane w sposób okresowy (Batch, Reactor) natomiast utlenianie i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany (Sequencing).

 

Technologia oczyszczania ścieków osadem czynnym (mikroorganizmy) w systemach porcjowych (SBR) oparta jest na sekwencyjnych reaktorach. Proces oczyszczania zachodzi cyklicznie i składa się z kilku faz.

 • Faza wstępna – surowe ścieki przepływają do reaktora. Zakończony proces dekantencji oczyszczonych ścieków.
 • Faza mieszania i napełniania – ścieki surowe nadal dopływają do reaktora w którym na przemian wytwarzane są warunki tlenowe i beztlenowe. Obciążenie osadu czynnego rośnie wraz z dopływającą ilością ścieków. Dzięki urządzeniu napowietrzającemu przebiegają procesy nitryfikacji i denitryfikacji.
 • Faza końcowa – zakończenie procesów technologicznych oczyszczania, poziom ścieków w zbiorniku zbliżą się do maksymalnego.
 • Faza sedymentacji – zakończenie pracy urządzenia napowietrzająco-mieszającego. Rozpoczyna się proces sedymentacji osadu i klarowania ścieków.
 • Faza dekantacji i usuwania nadmiernego osadu – Po zakończonym procesie sedymentacji osad czynny gromadzi się w warstwie przydennej odsłaniając warstwę sklarowanych ścieków. Następuje pompowa lub statyczna dekantacja ścieków oczyszczonych. Po zakończonym procesie nadmiar osadu zostaje usunięty.

Ścieki oczyszczone w procesie SBR bez problemu mogą zostać oddane do gruntu poprzez odpowiednio dobrany (w zależności od warunków glebowych) rozsącz. Mogą one również zostać odprowadzone do rowów melioracyjnych czy cieków wodnych tak jak w przypadku ścieków oczyszczonych poprzez biologiczne oczyszczalnie ścieków. Nie wymagają dużej powierzchni terenu do montażu. Oczyszczalnie biologiczne SBR posiadają znak CE i są zgodne z Normą PN – EN 12566-3 +A1 :2009 co świadczy o wysokiej skuteczności działania urządzeń.

 

Na naszym rynku możecie znaleźć urządzenia z technologia SBR takich producentów jak: Metria czy GRAF.

 
 
 
Oczyszczalnia biologiczna SBR Podgląd
 
 

Fot. Metria Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SBR

 
 
 
Oczyszczalnia biologiczna SBR 2 Podgląd
 
 

Fot. Graf Biologiczna oczyszczalnia ścieków actibio z technologią SBR