Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Oczyszczalnie biologiczne:

 
Zgodnie w obowiązującym prawem właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych wiec jeżeli działka znajduje się w zasięgu sieci kanalizacyjnej do należy się do niej podpiąć. Co jeżeli nie ma takiej możliwości ?
 
Dostępne urządzenia są dedykowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i sprawdza się w każdych warunkach gruntowych. Gwarantują one najwyższy poziom oczyszczania ścieków zgodny z obowiązującą normą PN-EN12566-3:2005+A2:2013 i są znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE. Przeznaczone są dla:
 

 • Budynków mieszkalnych
 • Hoteli
 • Pensjonatów
 • Restauracji
 • Ośrodki wczasowe
 • Małe przedsiębiorstwa

 
Podczas wyboru modelu oczyszczalni należy kierować się przede wszystkim:

 • Ilością produkowanych ścieków na dobę / ilość mieszkańców
 • Warunkami geologicznymi
 • Wielkością i zabudową działki

 

Zasada działania:

Biologiczna oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu ścieku wykorzystując procesy biologiczne, co oznacza że rozkład zanieczyszczeń odbywa się dzięki mikroorganizmom. We wszystkich oczyszczalniach biologicznych dostępnych na rynku ściek zostaje poddany dwóm etapom oczyszczania – beztlenowym i tlenowym. I tutaj dochodzi do podziału na różne modele biorąc pod uwagę technologie doczyszczania. Mamy do czynienia ze złożem biologicznym, z osadem czynnym, bądź hybrydy (łączą oba rozwiązania)
 
Technologia osadu czynnego – ściek przepływa przez pierwsza komorę oczyszczalni gdzie znajduje się osadnik wstępy. Następnie przepływa do drugiej komory gdzie znajduje się osad czynny. Na tym etapie niezbędny jest dopływ tlenu, zostaje on dostarczany przez kompresor który tłoczy powietrze do komory. Ostatecznie ściek trafia do trzeciej komory gdzie znajduje się osadnik wtórny. Dzięki prasowi recyrkulacji ściek wraca z powrotem do pierwszej komory by ponownie został oczyszczony.
 
Technologii złoża biologicznego – jest to technologia zbliżona do technologii osadu czynnego. Wykorzystuje się tutaj złoże biologiczne, które gromadzi się na materiałach filtracyjnych w głównej komorze oczyszczalni. Materiałami filtracyjnymi mogą być kamienie, tłuczeń, drobno pocięte rurki z tworzyw sztucznych, siatka polietylenowa, żwir ceramiczny. Na ich powierzchni złoże biologiczne rozmnaża się i rozkłada zanieczyszczania. Mikroorganizmy tworzą błonę, która wraz z namnażaniem się bakterii staje się coraz grubsza po czym odrywa się i trafia do osadnika wtórnego skąd zostaje przepompowana do osadnika wstępnego. Proces ten jest powtarzany do momentu, aż ściek osiągnie wymagany stopień oczyszczenia.
 
 
Oczyszczalnia Podgląd
 
 

 1. Komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Zachodzi tu beztlenowy proces oczyszczania (denitryfikacji) oraz oddzielanie tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach.
 2. Komora nitryfikacji, w której zachodzi proces oczyszczania tlenowego (nitryfikacji). Znajduje się tu mechanicznie napowietrzone złoże biologiczne w postaci szczepów bakterii tlenowych, które namnażają się na pływających, specjalnie zaprojektowanych elementach z tworzywa sztucznego. Dochodzi tu również do namnażania się osadu czynnego w postaci pływających kłaczków, co wspomaga proces oczyszczania.
 3. Komora osadu wtórnego, w której znajdujące się jeszcze w ścieku pozostałości osadu kierowane są za pomocą pompy mamutowej do pierwszej komory, gdzie osiadają na dnie. Całość procesu wspomagana jest przez okresowe dozowanie powietrza poprzez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe, do których powietrze dostarczane jest z dmuchawy membranowej.
 4. Sterownik i kompresor dozowania powietrza, które odpowiadają za dostarczenie do oczyszczalni właściwych dawek tlenu w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.
 5. System napowietrzania złoża aktywnego składający się z dyfuzorów, które uwalniają dozowane powietrze, wspomagając proces oczyszczania ścieków.
 6. Złoże aktywne, czyli specjalne kształtki, na których dochodzi do namnażania się bakterii oczyszczających ścieki w procesie tlenowym.
 7. System zawrotu osadu wtórnego, dzięki któremu gromadzenie osadu zachodzi tylko w komorze denitryfikacji.

 

Fot. Eko Bio

 
 
Technologia hybrydowa – jest to połącznie właściwości dwóch technologii wymienionych wyżej czyli złoża biologicznego i osadu czynnego. W uproszczaniu działanie oczyszczalni hybrydowej opiera się na dwóch niezależnych strefach biologicznych. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny – czyli bakterie tlenowe skupione w tzw. kłaczki osadu czynnego tworzą aktywną zawiesinę zaangażowaną w procesie oczyszczalnia. Proces wspomagany jest przez zanurzone złoże biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych kształtek ( materiałów filtracyjnych).
 
 
Oczyszczalnia BDH
 

Fot. Metria