Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl
Dobór i montaż oczyszczalni:

Aby dobrać prawidłowo przydomową oczyszczalnię ścieków należy określić liczbę stałych użytkowników. Przyjmujemy, iż ilość ścieków jednego użytkownika (stałego mieszkańca domu) wynosi 150 litrów na dobę. Dodatkowo osadnik wstępny (gnilny) powinien zagwarantować przetrzymanie ścieku z minimum trzech dni.
 
 
 
P o= ( n x q ) x 3
 
gdzie:
P 0 – Pojemność osadnika wstępnego (gnilnego)
n – ilość użytkowników
q – ilość ścieków-ilość wody – 150 l
 
 
P o = (4 x 150l) x 3 = 1800 l = 1,8 m3
 
 
Tym sposobem dla czteroosobowej rodziny wymagany jest zbiornik wstępny o pojemności nie mniejszej niż 1800 litrów.
 
Poprawny dobór oczyszczalni jest istotnym aspektem, ponieważ wpływa na poprawne funkcjonowanie urządzenia i brak ewentualnych zakłóceń w jej działaniu. W czasie użytkowania oczyszczalni nie powinno używać się silnie żrących środków czystości, oraz zaleca się stosowanie preparatów biobakteryjnych wspomagających pracę oczyszczalni ścieków
 
 
Montaż oczyszczalni zaczynamy od osadzenia zbiornika w wykopie. Wykop powinien być większy o min 1m niż długość i szerokość oczyszczalni i min. 20 cm na zasypanie zbiornika warstwa wyrównującą teren. Dno wykopu powinno zostać wypełnione mieszanka piasku i cementu, aby odpowiednio zakotwiczyć oczyszczalnie. Podczas łączenia rur kanalizacyjnych wychodzących z budynku z rurą zbiornika należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku. Po osadzeniu zbiornika w wykopie zasypujemy go piaskiem i przechodzimy do wykonania systemu rozsączającego ściek oczyszczony. Poniżej przedstawione są możliwe rozwiązania zagospodarowania wody pościekowej.
 
 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków odprowadzenie do cieku wodnego

 
 

Zastosowanie:

 

 • w pobliżu działki przebiega rów melioracyjny lub ciek wodny
 • poziom wód gruntowych nie ma tutaj znaczenia
 • grunt dobrze lub słabo przepuszczalny

 
 

Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 1
Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 2

 
 
 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonna

 
 

Zastosowanie:

 

 • grunty dobrze przepuszczalne
 • poziom wód gruntowych w przedziale 2,5 – 5 m
 • w pobliżu działki brak rowu melioracyjnego lub cieku wodnego

 
 

Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 3
Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 4

 
 
 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem

 
 

Zastosowanie:

 

 • w pobliżu działki brak rowu melioracyjnego lub cieku wodnego
 • grunty dobrze przepuszczalne
 • możliwie najniższy poziom wód gruntowych

 
 

Drenaż można poprowadzić klasycznie poprzez 2,3,4 nitki bądź na poletku rozsączającym od 15 do 25 m2.

 
 
 

Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 5

 
 

Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 6
Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 7

 
 
 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z przepompownia z nasypem

 
 

Zastosowanie:

 

 • ciężki, nieprzepuszczalny grunt
 • w pobliżu działki brak rowu melioracyjnego lub cieku wodnego

 

Rozsączanie odbywa się na nadsypie. Takie rozwiązanie można zastosować w każdych warunkach.

 

Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 8
Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 9

 
 
 

Zbiornik bezodpływowy (szambo)

 
 

Zastosowanie:

 

 • tymczasowe rozwiązanie
 • nietypowe warunki
 • grunty silnie nawodnione
 • lokalne uwarunkowania prawne
 • narzucony plan zagospodarowania przestrzennego
 • montaż oczyszczalni ścieków jest niemożliwy lub nieopłacalny

 
 
 
Przydomowa Oczyszczalnia Biologiczna Podgląd 10